خانه | آموزش | آموزش اصول پرورش گل و گیاه در منزل

آموزش اصول پرورش گل و گیاه در منزل

پرورش گل و گیاه یکی از زیباترین کارهایی است که علاقمندان بسیاری هم دارند. خیلی از افراد دوست دارند که در خانه یا آپارتمانشان گل و گیاه موردعلاقه شان را پرورش دهند اما روش درست آن را نمی دانند لذا دراین فایل تمامی موارد لازم جهت پرورش گل و گیاه در سر فصلهای زیر بصورت کامل همراه با تصاویر لازم توضیح داده شده است

  • وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

۱- اﻫﻤﯿﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روح

۲- اﺛﺮات ﻧﻮر، رﻃﻮﺑﺖ آب) ) و دﻣﺎ ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن دﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺑﺎﻏﭽﻪ

۳- ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه دﺮ ﻣﻨﺰل

۴- اﺻﻮل آﻣﺎدﻪ ﺳﺎزی ﺧﺎک ﺑﺎﻏﭽﻪ و ﮔﻠﺪان

۵- اﺻﻮل ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻠﺪان

۶- اﺻﻮل ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

۷- اﺻﻮل آﺑﯿﺎری ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

۸- اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻮدﺪﻫﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﯽ دﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎﻫﺎن

۹- اﺻﻮل ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮدﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ

۱۰- اﺻﻮل و روش ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ازدﯾﺎد ﮔﯿﺎﻫﺎن

۱۱- آﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﯿﺎﻫﯽ دﺮ ﻣﻨﺰل و راه ﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎ

۱۲- ) آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺎﻏﭽﻪ ای)

۱۳- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮔﯿﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ

منبع : فایل لند

گردآوری در : سحر بانوهمچنین ببینید

مدل لباس مجلسی مشکی ۲۰۱۹ خاص و جذاب برای خانمهای با کلاس

همان طور که خدمتتان عرض کردیم برایتان جدیدترین لباس های مجلسی مشکی رنگ ۲۰۱۹ فراهم کردیم تا بتوانید از بین آنها با خیالی آسوده لباس مجلسی دلخواه خود را انتخاب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را وارد نمایید *