دنیای مد

9 راز پنهان زیبایی “کلئوپاترا” جذاب ترین ملکه مصر

جستجو میان راز زیبایی زنان مشهور گذشته ما را به کلئوپاترا رساند ، ملکه مشهوری که برای جذابت و جوان ماندن همیشگی اش روش هایی پنهان داشت تا از تمام زنان کشورش برتر باشد و در این مورد شهرت داشت.

ادامه نوشته »