تزئین جام با قلاب بافی+سفره آرایی

 

ashpaziha

 

ashpaziha (2)

 

ashpaziha (3)

 

ashpaziha (4)منبع:آشپزی ایرانی